OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Kdo je Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů na webu www.spokojenestavby.com je Ing. Hana Kudová - Spokojené stavby, Gerská 22, Plzeň, IČO: 03941531, DIČ: CZ7862242036, e-mail: spokojenestavby@gmail.com. Vaše osobní údaje zpracovávám tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

II. Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: : spokojenestavby@gmail.com.

III. Prohlašujeme
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
• Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
• Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. provádění projektové dokumentace, komunikace s úřady, apod.).
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing - zasílání informačních e-mailů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Souhlas nám vyjádříte "odhlášením". Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat odhlašením v každém zaslaném e-mailu.
Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V. Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
• Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno heslem).
• Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečeno heslem). 
• Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).
• Pravidelnou aktualizací softwaru.
• Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi).
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII. Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši externí spolupracovníci za účelem zpracování kvalitní projektové dokumentace.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:
• Webnode Gartenstrasse 3, 6304 Zug, ŠVÝCARSKO
• Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
• Účetní firma Milada Kuchařová 

Osobní údaje, které zpracováváme jako správci i jako zpracovatelé, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a či se podílejí natvorbě kvalitní projektové dokumentace.
Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Ujišťuji vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší společností. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: spokojenestavby@gmail.com. 
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
• Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 
• Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 20 dní.
• Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů posláním "odhlášení" v každém zaslaném e-mailu.

IX. Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode