Projekty

Nabízím komplexní přístup k projektům a to včetně usazení domu do terénu a zohlednění jeho tvaru vzhledem k okolí. 

Kladu důraz na pochopení požadavků investora, aby se výsledek maximálně přiblížil vysněnému bydlení. Z tohoto důvodu spolupracuji s dalšími odborníky a specialisty.

Projektuji jak klasické stavby, tak v poslední době převážně stavby z přírodních materiálů jako je dřevo, sláma a hlína. 

Přesný rozpočet na stavbu

Kvalitní projekt umožňuje přesněji sestavit výkazy výměr a objemů materiálů resp. kontrolní rozpočet.

Nabídky na realizaci stavby vytvořené dle dobrého projektu více odpovídají realitě, což významným způsobem usnadní financování stavby.

Kvalitní zadání pro stavební firmu

Co je psáno, to je dáno a platí to i pro projekty. Prováděcí projekt je vhodnou přílohou smlouvy o dílo. Vyhnete se tak diskuzím a vícepracím.

Inženýring

Správný postup, rozsah a zvládnutí komunikace s úřady jsou důležité při projednávání povolení stavby.

Nabízím pomoc při komunikaci s úřady, tak aby zdárně proběhlo povolení stavby.

Stavební dozor

Mohu poskytnout stavební dozor na stavbě, konzultovat různé způsoby řešení a tím umožnit odhalení případných odchylek od projektu, chyb v postupech provádění činností či nahrazení materiálů za kvalitativně nižší varianty.

Dozorující projektant hájí Vaše zájmy, reaguje na aktuální změny při stavbě a tím předchází budoucím možným problémům.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode